"Kap-Kaç Olgusunun Türk Sinemasındaki Temsili: 'Metropol Kabusu- Kap-Kaç"


Ertaylan A.

Yeni Düşünceler, no.4, pp.175-193, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Yeni Düşünceler
  • Page Numbers: pp.175-193
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de özellikle I990’lı yıllardan itibaren metropollerin kabusu haline gelen kapkaç olgusunun sosyo ekonomik temelleri, 1980 ’li yıllarda liberal ekonominin hız kazanmasıyla başlayan ve 1990 ’lardan itibaren de keskin bir kapitalizme dönüşen neoliberalizmin süreçleriyle birlikte atılmıştır. Söz konusu süreç Türkiye ’de yeni kentli yoksulluk' olarak bilinen bir toplumsal olgunun ortaya çıkmasına ve giderek yaygınlaşmasına neden olmuştur ki. kap-kaç gerçekliğini bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir.

Sinema, toplumsal olgulara dikkat çekilmesinde önemli bir araçtır. Toplumsal olguları konu edinen filmlerde, söz konusu olguların temsili,      izleyicide verili sisteme yönelik eleştirel bir perspektif oluşturabileceği gibi, tam tersi bir şekilde, sistemi izleyici nezdinde doğal!aştırmakta, meşrulaştırmakta ve yeniden üretebilmektedir.

'Metropol Kabusu - Kap-kaç’ (Ümit Cin Güven: 2003) filmi de, konusu itibariyle sistem eleştirisi potansiyelini içinde barındırmaktadır. Ancak sunum hiçimi nedeniyle, filmde bu eleştirel boyutun geri plana itildiği ve yoksulluk ve kap-kaç olgusuna yönelik egemen ideolojinin yeniden üretildiği görülmektedir. Bu düşüncenin doğruluğunun sınanabilmesi amacıyla, çalışmada söz konusu film, niteliksel içerik analizi tekniği ile irdelenmekte ve elde edilen veriler, sosyolojik perspektiften değerlendirilerek analiz edilmektedir.

Neo-Liberalizm, Küreselleşme, Kap-Kaç Olgusu, Niteliksel İçerik Analizi