Van-Merkez (TÜRKİYE) İçme Sularının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik Açıdan İncelenmesi


Creative Commons License

Gültekin A., Atıcı A. A., Şen F.

TÜRK DÜNYASI'NDA İLMİ ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Jalal-Abad, Kyrgyzstan, 29 - 31 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Jalal-Abad
  • Country: Kyrgyzstan
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Van has hosted many civilizations in the stage of history. Especially Urartians demonstrated a

tremendous example of architecture in terms of water resources and water channels. Today, however,

there have been some problems with the water supply. Therefore, it has been investigated whether the

network water, distributed as drinking water in the center of Van, are appropriate to consumption

according to physical, chemical and microbiological analyzes. The network water supplied by Water

and Sewerage Administration General Directorate within Van Metropolitan Municipality, was

determined to which neighborhoods was distributed. A sampling to represent the water resources in

the center of Van was made. Turbidity, electrical conductivity, temperature, dissolved oxygen was

measured in the water received from the network water. Biological oxygen demand, chemical oxygen

demand, pH, calcium, magnesium, total hardness, total alkalinity, chloride, carbonate, bicarbonate,

nitrite , nitrate, ammonia, phosphorus, zinc, copper, nickel, cobalt, cyanide, fluoride, aluminum, iron,

potassium, manganese, molybdenum were analyzed as chemical parameters. The microbiological

analyzes of water samples in sterile bottles are made after being transported to the laboratory. In the

microbiological analysis it was examined quickly fecal coliform producting in drinking water in the

same day. Water samples for chemical analysis were stored at +4 ° C. After the samples were taken

from the water network, it was paid attention to cold chain during transportation to the laboratory. It

was examined whether results appropriated legislations.

Tarih sahnesinde Van İli, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bilhassa

Urartular su kaynakları, kehrizler ve su kanalları bakımından muazzam bir mimari örnek

sergilemişlerdir. Günümüzde ise su kaynaklarıyla ilgili bazı problemler yaşanmaktadır. Bu

nedenle, Van merkezde içme suyu olarak şebekelere verilen suların fiziksel, kimyasal ve

mikrobiyolojik açıdan analizleri yapılarak tüketime uygun olup olmadığı araştırılmıştır. Van

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

tarafından temin edilen şebeke sularının hangi mahallelere dağıtıldığı tespit edilerek, Van

Merkez ilçe su kaynaklarını temsil edecek bir örnekleme yapılmıştır. Şebekelerden alınan

sularda bulanıklık, elektriksel iletkenlik, sıcaklık, çözünmüş oksijen değerleri yerinde ölçülmüştür.

Kimyasal analizlerden biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, pH, kalsiyum,

magnezyum, toplam sertlik, toplam alkalinite, klorür, karbonat, bikarbonat, nitrit, nitrat, amonyak,

fosfor, çinko, bakır, nikel, kobalt, siyanür, florür, alüminyum, demir, potasyum, manganez, molibden,

silisyum analizleri yapılmıştır. Mikrobiyolojik analizler ise steril şişelerdeki su numuneleri laboratuar

ortamına getirildikten sonra yapılmıştır. Mikrobiyolojik analizlerde ise içme sularının fekal koliform

oluşturma durumlarına aynı gün içerisinde hızlı bir şekilde bakılmıştır. Kimyasal analizler süresince su

örnekleri +4 °C sıcaklıkta saklanmıştır. Su numunelerinin şebekelerden alındıktan sonra laboratuar

ortamına taşınırken soğuk zincir uygulamasına dikkat edilmiştir. Sonuçların mevzuata uygun olup

olmadığı incelenmiştir.