COVID-19 Deaths With Standardized Rates


Creative Commons License

Korkmaz D., Binokay H., Alparslan Z. N.

Van Tıp Dergisi, vol.27, no.3, pp.292-296, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 27 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.5505/vdt.2020.65624
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.292-296
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Standardization techniques are used to eliminate the effect of age distribution at death rates. Since it has been observed that the risk of deaths due to COVID-19 is effected by age, this study has been carried out with the aim of comparing COVID-19 related death rates of some countries with different demographic structures by standardizing them. Materials and Methods: The COVID-19 death data of nine countries (Australia, Canada, Italy, Netherlands, Poland, South Korea, Spain, Switzerland and United States) on similar dates are analyzed. The direct standardization method was applied on the data. The standard population used in the calculations is the one recommended by the World Health Organization (WHO) for standardizing mortality rates. Population estimation in age bands were obtained from the OECD data platform. Results: The results show that, except for Spain and Italy (the oldest two of the group), the CDR rank and the SMR rank values are the same for all of the countries. But when a comparison of the magnitude of rates between any two countries is aimed, this comparison may be misleading with the CDR. As an example, the ratio of CDRs belonging to Italy and USA is 7, whereas this ratio is 4 when SMRs are considered. Similarly, for Italy and Australia these ratios are 127 and 86 respectively. Conclusion: Death rates in populations are affected by the age structure of the population. SMR should be used for comparing the magnitude of death rates between countries due to its benefit in eliminating the effect of age. 

Amaç: Ölüm hızlarında yaş dağılımının etkisini ortadan kaldırmak için standartlaştırma teknikleri kullanılmaktadır. Tıp dünyasının COVID-19'a bağlı ölüm riskinin yaşa göre etkilendiği gözlemlerinden yola çıkılan bu çalışmada amaç, farklı demografik yapılara sahip bazı ülkelerin COVID-19 ile ilişkili ölüm hızlarını standartlaştırarak karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Dokuz ülkenin benzer tarihlerdeki COVID-19 ölüm verileri analiz edilmiştir. Yaşa özgü ölüm sayılarının veya oranlarının kullanıldığı ülkeler Avustralya, Kanada, İtalya, Hollanda, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri‟dir. Verilere direkt standartlaştırma (direct standardization) yöntemi uygulanmış ve 9 ülke için hem kaba ölüm hızları (KÖH), hem de standart ölüm hızları (SÖH) ve yaş bantlarına göre ölüm hızları hesaplanmıştır. Hesaplamalarda ölüm hızlarını standartlaştırmak için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından önerilen standart popülasyon kullanılmıştır. Ülkeler için yaş bantlarındaki nüfus tahmini Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD) veri platformundan elde edilmiştir. Bulgular: Bulgular incelendiğinde, İspanya ve İtalya (grubun en yaşlı ülkeleri) dışında KÖHrank ve SÖHrank değerleri tüm ülkeler için aynıdır. Ancak, iki ülke arasındaki ölüm hızlarının karşılaştırılması hedeflendiğinde, bu karşılaştırma KÖH ile yanıltıcı olabilir. Örnek olarak, İtalya ve ABD'ye ait KÖH değerleri İtalya ölüm hızının (milyonda 334.5) ABD ölüm hızından(milyonda 50.3) 7 kat fazla olduğunu göstermektedir, ancak bu oran SÖH değerleri dikkate alındığında (sırası ile 129.7 ve 29.3) 4 olmaktadır. Benzer olarak, İtalya ve Avustralya'ya ait KÖH oranı 127 iken, SÖH değerleri dikkate alındığında bu oran 86'dır. Sonuç: Toplumlardaki ölüm hızları toplumun yaş yapısından etkilenir. Yaşın etkisini ortadan kaldırması avantajı nedeniyle ülkeler arasındaki ölüm hızları karşılaştırması SÖH kullanılarak yapılmalıdır.