A Feminist Criticism to Joseph Conrad’s Heart of Darkness


Creative Commons License

Yıldız F.

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.166-172, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 15 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.166-172

Özet

Conrad’ın Heart of Darkness adlı çalışması birçok açıdan değer-lendirilmiştir. Fakat bu yapıtta kadına olan yaklaşım gerekli ölçüde çalışılmamıştır. Bu romanda kadının özellikle arka planda tutulduğu açıktır. Bu çalışma kadına yönelik bütün olumsuz yaklaşımlara karşın romanda kadın varlığının önemini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma kadının Heart of Darkness’a katkısının düşünüldüğünden daha fazla olduğunu savunmaktadır. Romanın başarısında büyük ölçüde kadın karakterlerinin katkısı vardır.
Anahtar Kelimeler: Kadın, feminizm, erkek, istismar.

Abstract
Conrad’s Heart of Darkness has been studied from various points of view by scholars. However; the approach to woman has not been focused to a desired extent. It is evident that the existence of woman has been kept in the background in Heart of Darkness purposefully. Despite all unfavourable approach, this paper aims to reveal the importance of women characters in the novel. This study claims that woman characters’ contribution to Heart of Darkness is much more than the sup-posed. The success of the novel depends on women to a large extent.
Key Words: Woman, feminism, men, exploitation.