The current situation of goat breeding in Manavgat district and the effects of the Pandemic process (Covid-19 Epidemic)


Çak B., Tavalı Z. E.

AHI EVRAN 2nd international Conference on Scientific Research, Kırşehir, Turkey, 21 - 23 October 2022, pp.409-410

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kırşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.409-410
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Manavgat ilçesinde keçi yetiştiriciliğinin mevcut durumu ve pandemi sürecinin (covid19 salgını) etkileri, Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Van, 2022. Bu çalışmada, Antalya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne kayıtlı Manavgat ilçesindeki keçi yetiştiricilerinin mevcut durumları ve sorunları tespit edilmiştir. Ayrıca COVİD-19 salgınının sektöre olan etkileri de incelenmiştir. Manavgat ilçesindeki 50 mahallede bulunan küçükbaş hayvancılık işletmeleri bu araştırmanın materyalini oluşturmuştur. Çalışma, Tarım Orman Bakanlığı Manavgat ilçesi TÜRKVET sistemine kayıtlı işletmelerde yürütülmüştür. Araştırmanın yapıldığı işletmeler için anket formu düzenlenmiş ve işletme sahipleri ile bireysel olarak görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Çalışmadaki anket uygulaması, Haziran/2021 – Mart/2022 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre; Yetiştiricilerin %91,4’ü erkek, %8,6’sı ise kadın oldukları; yetiştirici yaşının, %48,6 ile 36-50 yaş aralığında oldukları; yetiştiricilerin % 74,3’ü ilkokul mezunu; %91,4’ün evli olduğu; yetiştiricilerin %58,6’i 4-6 kişilik birey sayısına sahip oldukları; %78,6’nın geçimlerini hayvancılık ile sağladığı; %55,7’i ailenin geçimi için hayvancılığın tek başına yetersiz olduğunu; %54,3’ü keçi yetiştiriciliğini tercih sebebi olarak bulundukları çevre ve iklim koşullarının elverişli olduğunu tercih etmelerinin cevabını vermiştir. Pandemi (covid19 salgın) hakkında bilgi düzeyiniz? Sorusuna %68,6’i iyi cevabını verdikleri; % 44,3’ü, covid-19 salgınının hayvancılığı olumsuz yönde etkilediği fikrine katılıyor musunuz? sorusuna katılıyorum cevabını verdikleri; Covid -19 salgını öncesi ve sonrası arasında kazancınız olumsuz etkilendi mi? Sorusuna %57,1 ile kesinlikle katılıyorum cevabı verdikleri; Salgının uzun yıllar sürmesi halinde oluşacak gıda talebinin karşılanmasında hayvan yetiştiriciliğine talep artar fikrine katılıyor musunuz? sorusuna katılımcıların %47,1’i katılıyorum cevabını verdikleri ve Pandeminin daha uzun yıllar sürmesi halinde keçi yetiştiriciliğinin biteceği fikrine katılıyor musunuz? sorusuna ise %34,3’ü katılmıyorum cevabını verdikleri tespit edilmiştir. Kaliteli ve güvenli gıdanın temini açısından; bölgesel ve ulusal keçi yetiştiriciliği yapan tüm sektör paydaşlarının durumunun iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi oldukça önemlidir. Covid-19 salgını v.b. pandemilerin hayvan ve hayvansal ürün üretimine olası etkileri konusunda eğitilmesi, bölge ve ülkemiz hayvancılığı açısından yararlı olacağı kanısına varılmıştır