Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemi Dönemi Fen Bilimleri Dersi Uzaktan Eğitim Uygulamalarına Yönelik İhtiyaçlarının SWOT Analizi ile İncelenmesi


Creative Commons License

AKÇÖLTEKİN A., ÖZDEMİR B., GENÇ S. Z., ŞEVGİN H.

Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, vol.6, no.1, pp.50-62, 2022 (Peer-Reviewed Journal)