"Ephesos-Hypaipa-Sardeis yolu üzerine yeni gözlemler ve Pers Kral Yolu"


Kalkan H.

International Journal of Human Science /Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.1, no.14, pp.448-456, 2014 (Scopus)