Theoretical Studies via DFT Calculation of Pyrimidine Derivatives as Potential Corrosion Inhibitor


Ergan E.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.3, pp.2142-2151, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada pirimidin türevlerinin (1-12) korozyon önleme davranışları teorik kuantum kimyasal hesaplaması ile incelenmiştir. Tüm bileşikler için, moleküler elektrostatik potansiyel haritaları (MEP), En Yüksek İşgal Edilen Moleküler Orbital (HOMO), En Düşük Boş Moleküler Orbital (LUMO), elektronegatiflik (χ), kimyasal potansiyel (µ), global elektrofiliklik indeks (ω) ve kimyasal sertlik (η) gibi teorik hesaplamalarla elde edilen kuantum kimyasal parametreleri B3LYP / 6-31G (d, p) seviyesinde yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT) kullanılarak hesaplandı. Ayrıca, demir yüzeyi ile pirimidin türevi bileşikler arasında transfer edilen elektronların (ΔN) fraksiyonu hesaplandı. Bununla birlikte, doğrusal olmayan optik (NLO) özellikler de incelenmiştir. Teorik hesaplamalarla elde edilen kuantum kimyasal parametreleri incelendiğinde, bileşik 10’un düşük ΔEgap (EHOMO-ELUMO), kimyasal sertlik (η) değerleri ve yüksek global elektrofilik indeksi, "ΔN" değerleri ile iyi bir korozyon önleyici olarak kullanılabileceğini göstermiştir.