Okullarda farklılıkların örgütsel doğurguları: Bir örnek olay incelemesi


Memduhoğlu H. B.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.30, no.2, pp.115-138, 2011 (Peer-Reviewed Journal)