Kymlicka, Will. Çokkültürlü Yurttaşlık: Azınlık Haklarının Liberal Teorisi. çev. Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2. Basım, 2015, 400 s.


Akdağ M.

Akademik İncelemeler Dergisi, vol.15, no.2, pp.913-921, 2020 (Peer-Reviewed Journal)