Evaluation of the Paintings of Şeref Akdik in Erzurum Painting and Sculpture Meseum and Colection together with a Group of Miniatures


Creative Commons License

Çalış E., Polat E.

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , vol.1, no.11, pp.79-99, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The history of traditional arts in the history of Turkish culture dates back to many years ago. While carving and only rough drawings attracted attention in the first place, it developed in the following periods due to the changing conditions. Miniatures, which are important historical documents because they convey the truth, have also affected the development of Turkish painting in many ways. Miniatures, which are also a form of expression with figures, were attached to the text and found a place in manuscripts to illuminate the text, but later on, especially in portraiture, they began to be seen as non-textual depictions. Miniatures, which form an important group of Turkish book arts, illuminate the period they belong to in many ways. On the one hand, the socio-cultural and artistic features of the period are carried to the present, on the other hand, it contains important data for researchers interested in history, geography and architecture.In this context, a historical group of miniatures showing similar characteristics with the paintings of Şeref Akdik in Erzurum Painting and Sculpture Museum were analyzed together in many ways.

Türk kültür tarihinde geleneksel sanatların tarihi uzun yıllar öncesine kadar dayanmaktadır. İlk etapta oymacılık ve sadece kabataslak resimler dikkat çekerken ilerleyen dönemlerde değişen koşullar sebebiyle sanat dalları da gelişim göstermiştir. Bu sanat dallarından kimi gerçeği aktarırken kimi de hayal dünyasının kapısını aralamıştır. Gerçeği aktardıkları için önemli birer tarihi belge olan minyatürler, Türk resim sanatının gelişimini de pek çok yönden etkilemiştir. Figürlü bir anlatım biçimi de olan minyatürler, ilk dönemlerde metne bağlı ve metni aydınlatmak için el yazmalarında kendine yer bulmuşken, daha sonraları özellikle de portrecilikte metne bağlı olmayan tasvirler şeklinde görülmeye başlanmıştır. Türk kitap sanatlarının önemli bir grubunu oluşturan minyatürler, ait oldukları dönemi pek çok açıdan aydınlatmaktadır. Bir yandan dönemine ait sosyo – kültürel ve sanatsal özellikler günümüze taşınırken bir yandan da tarih, coğrafya ve mimarlıklarla ilgilenen araştırmacılar için önemli veriler barındırmaktadır. Bu bağlamda Erzurum Resim Heykel Müzesi’nde bulunan Şeref Akdik’e ait resimlerle benzer özellikler gösteren tarihi bir grup minyatür pek çok yönden birlikte analiz edilmiştir.