Türkiye’nin İhracat Performansının Arttırılmasında İhracat Pazarları Ve Çeşitliliği


İnançlı S., Torusdağ M.

II. INTERNATIONAL APPLIED SOCIAL SCIENCES CONGRESS, Antalya, Turkey, 19 - 21 April 2018, vol.ISBN, pp.571-586

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: ISBN
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.571-586

Abstract

Crises, political and military developments in the world market in recent years are directly and indirectly affecting export markets. For this reason, diversification of export markets plays an important role in increasing the export volume and performance of the countries. export performance due to negative developments in Turkey's neighboring countries experienced periods indicate periods of instability. In this study, increasing the diversity of Turkey's export products and markets, assessing the role of new markets, new export performance and the impact of increased competition in the market are evaluated analytically.

Keywords: Export, Export Strategy, Export Performance 

Dünya piyasalarında son yıllarda yaşanan krizler, siyasi ve askeri gelişmeler ihracat piyasalarını doğrudan ve dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu nedenle ülkelerin ihracat hacmi ve performanslarının arttırılmasında ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi önemli rol oynamaktadır. Türkiye’nin çevre ülkelerinde yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı ihracat performansı dönem dönem istikrarsızlık göstermektedir. Bu çalışmada Türkiye’nin ihracatının arttırılmasında ürün ve pazar çeşitliliği, yeni pazarların rolü değerlendirilerek, ihracat performansı ve rekabetin artmasında yeni pazarların etkisi analitik olarak değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İhracat, İhracat Stratejisi, İhracat Performansı