Atopik semptomlu hastalarda deri prick testi sonuçları ve total IgE düzeyi ilişkisi


ÖRNEK T., YALÇIN F. D., SAĞIT M., GÖLCÜK A., EKİN S.

Harran Üniveristesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.8-11, 2010 (Peer-Reviewed Journal)