Bir Minör Edebiyat Örneği:Sevim BURAK


Creative Commons License

Demir F., Arvas H.

III. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 14 - 16 October 2021, vol.1, no.1, pp.173-185

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.173-185
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Sevim Burak, Türk edebiyatı içerisinde kendine has üslubu olan yazarlardan biridir. Adı, Minör edebiyatla anılan Burak, birçok türde eser vermiştir. Özellikle kültür ve sanat kamuoyunun mesafeli yaklaştığı bir türde yazmış olması dikkat çekicidir. Minör edebiyat, minör bir dilde üretilen eserleri kapsamaz, daha ziyade, bir azınlığın majör bir dilde ürettiği eserleri tarif etmek için kullanılır. Dünyanın birçok yerinde azınlıkların kendi dillerinde çeşitli kültürel, politik, sosyal, etnik ve pedagojik sebeplerden ötürü yazamamaları bu edebiyatın çıkış noktasıdır. Nitekim böyle bir yaklaşımdan doğan Minör edebiyat, pek çok ülkede geniş yankılar uyandırmış ve kendisine güçlü temsilciler bulmuştur. Türkiye gibi imparatorluk bakiyesi bir ülkede, bu türden eserlere rastlamak da kaçınılmazdır. Sadece edebiyatın değil; sanatın ve kültürün diğer şubelerinin de güçlü ve renkli bir tarihî birikime sahibi olması, biraz da bu çok kimlikli, çok kültürlü dokudan kaynaklanır. Bu bağlamda Minör edebiyatın Türkiye’deki temsilcilerinden birisi de Sevim Burak’tır. İstanbul’un kozmopolit çevrelerinde yetişen Burak, bir taraftan 1960’ların kaotik atmosferinde modernleşmeye çalışan ülkenin gerilimlerini öte taraftan bu gerilimlerin azınlıkların dünyasında nasıl bir algıya dönüştüğünü kendi hayatından yola çıkarak kotardığı eserlerinde betimlemeye çalışır. Sonuç olarak gerek içerik gerekse dil ve üslup bakımından Minör edebiyat içerisinde değerlendirilebilecek eserler ortaya çıkar. 2000’li yıllar ve sonrasında daha da önemli bir konu haline gelen Minör edebiyat çalışmaları da göz önünde bulundurulursa Sevim Burak’ın eserlerindeki Minör söylemi incelemenin ne kadar gerekli olduğu daha da anlamlı hale gelir. Bu çalışmada Türkiye’de Minör edebiyatın önemli temsilcilerinden Sevim Burak’ın eserleri türün kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir.