THE SORROW IN KIRAN DESAI’S THE INHERITANCE OF LOSS


Creative Commons License

Yıldız F.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.404-408, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 42
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.404-408
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kiran Desai represents a world full of emotional and partly physical sorrow in The Inheritance of Loss. From the very beginning
of the novel until the end the feeling of pessimism embraces you. The gloomy atmosphere is embedded in almost all aspects of the novel.
The political unstableness, the harsh natural conditions of the territory, the physical and emotional pains of characters lead to a tragic
atmosphere. The story mostly takes place at Kalimpong, which lies at the foothill of Himalayas. Kalimpong goes through a political
turmoil. The Nepali minority struggle for their rights. However, they do not hesitate to behave unjustly toward other groups during their
strife. Both the rebellions and the police oppress the residents of Kalimpong. In this respect, the political instability causes misery in lives
of all ethnic groups. Another hardship that the residents face is the climate. During the wet season, the monsoon rains bring alone an
unbearable life. Finally, the main cause of pessimism is projected through the lives of characters. From minor to major characters almost
all of them represent an unhappy life. All characters experience a sort of tragedy more or less. Inferior treatment, dreams that come
nothing, sorrow of love, loss of the beloved ones are some of the themes that compose a pessimist atmosphere through characters of The
Inheritance of Loss.
Keywords: The Inheritance of Loss, Sorrow, Pessimism, Desperateness.

Kiran Desai, Kaybın Türküsü adlı romanında duygusal ve yeri geldikçe fiziksel acılarla dolu bir dünya sergiler. Romanın
başlangıcından sonuna kadar bir ümitsizlik duygusu egemendir. Romanın neredeyse bütün öğelerinde kasvetli bir atmosfer gözlenir.
Politik istikrarsızlık, bölgedeki zorlu hava şartları ve karakterlerin fiziksel ve duygusal acıları trajik bir havanın oluşmasına neden olur.
Roman genel olarak Himalaya eteklerinde politik bir istikrarsızlığın sürdüğü Kalimpong adındaki bölgede geçer. Bölgede yaşayan Nepal
kökenliler Hint hükümetine karşı kendi hakları için savaşırken diğer gurupları mağdur etmekten çekinmezler. Kalimpong’un yerli halkı
hem polisin hem de asilerin baskısı altında kalırlar. Bu bağlamda politik istikrarsızlık bölgede yaşayan tüm gurupların ıstırap çekmesine
neden olur. Bölge halkının karşılaştığı bir başka zorlukta zorlu hava koşullarıdır. Kesintisiz muson yağmurları döneminde yaşam
çekilmez bir hale gelir. Son olarak romandaki asıl kasvetin nedeni romandaki karakterlerin dramlarıdır. Büyük, küçük neredeyse tüm
karakterlerin mutsuz bir yaşam sürdükleri gözlenir. Hemen hepsi az ya da çok bir dram sürecinden geçer. Hor görülme, boşa çıkan
hayaller, aşk acısı, sevdiklerini kaybetme gibi temalar Kaybın Türküsü’ndeki umutsuz atmosferin nedenleri arasındadır.
Anahtar Kelimeler: Kaybın Türküsü, Acı, Umutsuzluk, Hüzün.