Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel Konumlandırma Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkındaki Görüşleri


Görmez E., Ertaş N.

YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), no.16, pp.1492-1512, 2019 (Peer-Reviewed Journal)