Transkateter Mitral Balon Valvuloplasti Esnasında Gelişen Sağ Süperior Pulmoner Ven Rüptürünün Cerrahi Tedavisi


Creative Commons License

Gür A. K., Yüzkat N., Odabaşı D., Kunt A., Kunt A. S.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.119-121, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 12 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.119-121
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Rheumatic heart diseases followin  Acut Rheumatic Fewer is stil an important health problem especially in growing countries. Mitral valve is affected in most cases of rheumatic heart diseases. Mitral stenosis is the mostly encountered entity. Nowadays in mitral stenosis thereapy percutaneous valvuloplasty technic  (Percutaneous Transvenous Mitral Commisurotomy) in this patient group is an important therapy choice. This technique is less invasive because it needs to be done in such patients is a priority. In this study we intended to present a case report, 32 years old woman with advanced mitral stenosis during percutaneous valvuloplasty left atrium was injured and emergent surgical correction was applied. 

Akut romatizmal ateş sonrası romatizmal kalp hastalıkları özellikle gelişmekte olan ülkelerde halen önemli bir sağlık sorunudur. Mitral kapak romatizmal kalp hastalığı olgularının büyük kısmında etkilenmektedir. En sık görülen lezyon ise mitral stenozdur. Günümüzde mitral stenozun tedavisinde perkütan yöntemle valvuloplasti (Perkütan Transvenöz Mitral Kommissurotomi = PTMC) tekniği, bu hasta grubunda önemli bir tedavi seçeneğidir. Bu teknik daha az invaziv olması nedeniyle bu tür hastalarda öncelikli yapılması gereken işlemdir. Bu yazıda ileri mitral darlığı olan 32 yaşındaki kadın hastada perkütan valvuloplasti sırasında sol atriyum yaralanması gelişen ve acil cerrahi girişimde bulunulan bir olgu sunulması amaçlandı.