Bir İletişim Aracı Olarak Türk Halk Müziği ve Türküler


Kınık M.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, vol.2, no.1, pp.136-150, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İnsanoğlu var oluşundan bu yana çevresi ile iletişim kurmuştur. Bunu yaparken de farklı iletişim araçlarından yararlanmış, zaman içinde bu araçları ve iletişimin şeklini geliştirmiştir. Müziğin insanın var oluşuyla ortaya çıktığı düşünüldüğünde, bir iletişim aracı olarak kullanılmasında derin bir geçmişe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Oluşumu ve ilk gelişim evrelerinde genellikle küçük topluluklar arasında yaygın olarak kullanılan müzik, daha çok yerel unsurları içerisinde barındırmaktadır. Bu özelliğini yaşadığı her toplumda günümüze kadar taşıyarak her ulusun kendi geleneksel değerlerini yansıtan “Halk Müziği” olarak varlığını sürdürmüştür. Ülkemizde de diğer toplumlardaki şekle benzer özelliklere sahip olan Türk Halk Müziği, kendine has geleneksel unsurlarıyla varlığını sürdürmektedir. Toplumun ortak duygu ve düşüncelerini hem ezgileriyle hem de şiirsel yapısıyla yalın, samimi, coşkulu ve içli ezgilerle anlatan türkülerin sözlerinde, geleneksel kültürü ifade eden hemen her konuda bilgiyi bulmak mümkündür. Bu sözler, sadece türkünün ezgisel yönünün aktarılmasında kullanılan bir araç olmakla kalmayıp aynı zamanda verdiği mesajlarla toplum yaşamına katkı sağlamada etkili bir iletişim aracı olma özelliğine sahiptir. Yapılan araştırmada, geleneksel ve ulusal kültür değerlerinin giderek unutulmaya başlandığı günümüzde bir iletişim aracı olarak ele alınan Türkülerin, sözleri ve konuları arasında yer alan mesajlar, yöresel sözcük ve bilgiler bir örneklem içerisinde sunulmaktadır.