EFFECTS OF MEDICAL OZONE APPLIED IN THE TREATMENT OF CORNEAL ALKALI BURNS IN RABBITS ON TEAR PRODUCTION


Kuşçu Y., Alkan İ.

2nd INTERNATIONAL CUKUROVA AGRICULTURE and VETERINARY CONGRESS, Adana, Turkey, 4 January - 05 February 2021, pp.58-59

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.58-59
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the effects of different application forms of medical ozone on the Schirmer tear test in the treatment of experimentally created corneal alkali burns in rabbits. For this purpose, a total of 32 male New Zealand rabbits were used in the study. A limited alkali damage was created solely in the central cornea of the right eyes of the subjects. All rabbits in the group underwent Schirmer tear tests (Type I) before administration of anesthesia and alkali burns. The test strips were bent from the marked point and placed on the anteromedial one-third of the conjunctival sac of the lower eyelid. The average amount of tears was recorded in mm/min. The average amount of tears we obtained (STT-1) was measured as 6.22±0.40 mm/min. The rabbits were randomly divided into four groups. The day on which the alkali agent was formed was accepted as day 0. The first group was left as the control group. The second, third and fourth groups were administered to subconjunctival ozonated blood, subconjunctival medical ozone and major autohemotherapy with three-day intervals, respectively. For clinical evaluation, the average tear amounts were checked on the (in the morning hours) 0th, 3rd, 7th, 14th and 21st days after alkali burns were created in the cornea. When the Schirmer tear test results of the subjects in the whole group were evaluated within 21 days, a statistically significant increase was determined on the 3rd day (p<0.05). It was also observed that this increase was continued on the 7th and 21st days in all subjects in the group. However, it was determined that the tear test results of the subjects increased to statistically insignificant values on the 14th day (p>0.05). As a result, in the light of the obtained statistical findings, it was observed that, despite the damage on the corneal epithelial cells, different application techniques of medical ozone treatment in corneal alkali burns increased the Schirmer tear test results over the normal limits within 21 days regardless of any standard, and fell below that limit afterwards. This research was supported by the Scientific Research Projects Directorate of Van Yuzuncu Yil University with the project numbered TDK-2017-6269.

Çalışmada tavşanlarda deneysel olarak oluşturulan kornea alkali yanıkların sağaltımında medikal ozonun farklı uygulama şekillerinin Schirmer gözyaşı testi üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlandı. Araştırmada toplam 32 adet erkek Yeni Zelanda tavşanı kullanıldı. Deneklerin sadece sağ gözlerinin sentral korneasında sınırlı alkali hasar oluşturuldu. Gruptaki tavşanların tamamına anestezi ve alkali yanık uygulama öncesi schirmer gözyaşı testleri (Tip I) uygulandı. Test şeritleri işaretli yerden büküldü ve alt gözkapağı konjunktival kesenin anteromedial üçte birlik kısmına yerleştirildi. Ortalama gözyaşı miktarları mm/dk olarak değerlendirilerek kayıt altına alındı. Elde ettiğimiz ortalama gözyaşı miktarı (STT-1) 6,22±0,40 mm/dk olarak ölçüldü. Tavşanlar rastgele dört gruba ayrıldı. Alkali ajan oluşturulduğu gün 0. gün kabul edildi. Birinci grup kontrol grubu olarak bırakıldı. İkinci, üçüncü ve dördüncü gruba sırasıyla üçer (3) gün aralıklarla subkonjuktival ozonlanmış kan, subkonjuktival medikal ozon ve major otohemoterapi uygulandı. Klinik değerlendirme amacıyla, korneada alkali yanık oluşturulduktan sonraki 0, 3, 7, 14 ve 21. günlerdeki (günün sabah saatlerinde) ortalama gözyaşı miktarlarına bakıldı. Tüm gruptaki deneklerin, 21 gün içerisinde Schirmer gözyaşı testi sonuçları değerlendirildiğinde; grupları oluşturan tüm deneklerde 3. günde istatiksel olarak anlam taşıyan yükselme tespit edildi (p<0.05). Bu yükselmenin tüm gruptaki deneklerin 7. ve 21. günlerde de devam ettiği görüldü. Ancak deneklerin gözyaşı testi sonuçlarının 14. günde istatistiksel olarak anlam taşımayan değerlere çıktığı gözlemlendi (p>0.05). Sonuç olarak elde edilen istatistiksel bulgular ışığında, korneal epitelyal hücrelerinin hasar görmesine rağmen, korneal alkali yanığında medikal ozon sağaltımının farklı uygulama tekniklerinin Schirmer gözyaşı testi sonuçlarının 21 gün içerisinde belli bir kurala bağlı olmaksızın normal sınırların üzerine çıkıp, o sınırın altına düşebileceği görüldü. Bu araştırma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından TDK-2017-6269 numaralı proje ile desteklenmiştir.