KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN RİSKLİ OLABİLECEK BİNALARIN BÖLGESEL DAĞILIMININ BELİRLENMESİ, VAN ÖRNEĞİ


Fidan O., Akkaya İ.

4. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2022, vol.1, no.1, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Depremlere bağlı yapısal hasarlarda mevcut yapı stoğundaki problemler ve yapıların deprem tehlikesi altında risk teşkil etme ihtimaline karşı potansiyel risk taşıyan yapı veya yapıların bir öncelik haline getirilerek tespit edilmesi gerekmektedir. Riskli yapı tespitinde tek bir yapı için risk durumu belirleneceği gibi bölgesel ölçekte yapıların risk durumu da belirlenebilir. Bölgesel risk durumunun tanımlanmasında kullanılacak yöntemler, istatistiksel olarak anlamlı sayıda bina içeren alanlarda uygulanabilir. 16.02.2019 tarih ve 30688 sayı ile Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-2’sinde yer alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar (RYTEİE) kapsamında yapıların risk tespitini yapmanın koşulları daha da kolaylaşmıştır. Bu yönetmelik kapsamında herhangi bir bölgede risk teşkil edebilecek yapılar hakkında bilgiler alınarak risk haritası çıkarılabilmekte ya da elde edilen veriler ile bir dağılım yapılabilmektedir.

 

Bu çalışmada binaların bölgesel deprem risk dağılımını belirlemek için basitleştirilmiş yöntem kullanılarak Van İli İpekyolu ilçesin de yer alan Vali Mithat Bey ve Şerefiye mahallelerindeki riskli olabilecek yapıların bölgesel (mahalle bazında) dağılımı incelenmiştir. Ayrıca dünyada kabul görmüş yöntemlerden olan FEMA-154 yöntemi ve Kanada sismik tarama yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlarla RYTEİE yöntemine göre belirlenen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda bina özelliklerini ve deprem tehlikesini dikkate alan basitleştirilmiş yöntemler için oluşturulmuş tablolardan faydalanarak yapı performans puanları hesaplanmıştır.