Kağızman (Kars) Yöresi Makrofungusları


Uzun Y. , Acar İ. , Akçay M. E. , Sadullahoğlu C.

Mantar Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.19-28, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 11 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Mantar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.19-28

Özet

Bu çalışma, Kağızman (Kars) yöresinin makromantar çeşitliliğini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Örnekler 2013–2016 yılları arasında araştırma alanının farklı lokalitelerinden toplanmıştır. Arazi ve laboratuvar çalışmaları sonucunda Pezizomycetes sınıfına ait 11 ve Agaricomycetes sınıfına ait 75 tür olmak üzere, toplam 86 makrofungus türü tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerin tamamı araştırma alanı için yeni kayıttır. 

The present study was carried out to determine the macrofungal diversity of Kağızman (Kars) district. Samples were collected from various localities of the research area between 2013- 2016. As a result of field and laboratory studies, a total of 86 macrofungi species belonging to 11 of Pezizomycetes and 75 of Agaricomycetes were identified. All species identified are new records for the research area.