Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarlılığı: Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerine Bir İnceleme


Kızıldere C., KABADAYI B., EMSEN Ö. S.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.27, no.3, pp.41-55, 2013 (Peer-Reviewed Journal)