PRIVATE SECURITY AS A COMPLEMENTARY ELEMENT TO PUBLIC SAFETY AND ITS POSSIBLE CONTRIBUTIONS TO VAN PROVINCE


Çiçek Ç.

VAN'IN GELECEĞİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, pp.13-20

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.13-20
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Security has had an important place in the life of human beings and continues to exist as a need. Public security, which is added in front of the word security, which can be considered in a broader framework, deals with a more social and holistic approach. In order for social life to function properly, a social function rather than individuality is needed. The state carries out its duty to ensure and maintain public safety through law enforcement. Private security law enforcement also serves as a complementary element to public security. Visibility of law enforcement is an important issue in terms of preventing crime. Within the scope of preventing crime, it is necessary to make use of all law enforcement forces and to use them effectively and efficiently. It is important to make the official elements of the law enforcement personnel more visible in order to maintain the daily life in a normal way and for the citizens to continue their lives in safety and peace. In this study, by using the qualitative research method, it is aimed to define private security services and duties within the framework of the Law No. 5188 on Private Security Services and to propose suggestions for increasing the employment of private security personnel by making use of the statistical information of the private security sector in Van. In the study, it has been concluded that increasing the employment of private security personnel in the province of Van will contribute to the general security and also contribute to the prevention and visibility of crime, which is the main job of the general law enforcement officers.

Güvenlik meselesi insan hayatında eski dönemlerden günümüze kadar varlığını devam ettirmiştir. Toplu yaşamın, kamu düzeninin ve bireysel yaşamın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ancak güvenli bir ortam ile mümkündür. Değişen ve gelişen şartlarla birlikte günümüzde insanların büyük bir çoğunluğu kentlerde yaşamanı sürdürmektedir. Doğal olarak kentlerde artan nüfus ile beraber kent güvenliği sağlama noktasında kolluk görevlilerine daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, huzurun sağlanması kadar bunu devam ettirebilmekte önemli bir husustur. Toplumun huzur ve güvenliğinin devamı açısından suç işlenmesinin önlenmesi ve bu kapsamda alınması gereken tedbirlerin üst seviyede olması beklenmektedir. Kolluğun esas görevi alacağı önleyici tedbirlerle suç işlenmesinin önlenmesidir. Ancak güvenli bir yaşam için sadece kolluk kuvvetlerinin alacağı ya da aldığı önleyici tedbirler tek başına yeterli olmayabilir. Günümüzde güvenli bir kent yaşamının devamı bakımından polisiye tedbirlerin yanında teknolojiden de faydalanılmaktadır. Alınan önleyici tedbirler ve caydırıcılık unsurları suç işlenmesinin önüne geçebilmektedir. Önleyici tedbirler kapsamında kamera sistemleri ve yeteri düzeyde aydınlatma suç işlenmesini önleyeceği gibi güvenli bir yaşam alanı oluşturmaya da katı sağlayacaktır. Bu çalışma ile; Van ili kent merkezinde kamuya açık iş yerlerinde kamera sistemlerinin kurulması, ana ve ara halterlerde aydınlatma sistemlerinin yeteri düzeye çıkarılması ve netice olarak suç işlenmesinin önlenmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır.