Dilsel Etkileşim Yönüyle Türk Gastronomisindeki Fransızca Terimler


Torusdağ G. B. , Torusdağ G.

Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 20 - 22 October 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey

Abstract

İnsanlığın gelişimiyle birlikte küreselleşen dünyada ortaya çıkan değişimlerden birçok alan etkilenmiştir. Savaş, göç, fetih, coğrafi yakınlık, sınırlar arası nüfus hareketliliği, yeni teknolojik gelişmeler, kültürel, siyasi ya da ticari ilişkiler, evlilik, yabancı dil öğrenme gereksinimi gibi olgular sonucunda ortaya çıkan kültürlerarası etkileşim, en fazla dil üzerinde kendini göstermiştir. Doğal bir seyir olarak kabul edilen diller arası etkileşimden, beslenmede kullanılan ürünlerin üretiminden tüketimine kadar her aşamasını, tarihini, yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi kendine konu edinen gastronomi alanı da yeterince pay almıştır. Uluslararası temaslar yoğunlaştıkça, iletişim teknolojileri geliştikçe giderek daha fazla araştırmacı, dilsel bilincin ulusal özelliklerinin araştırılmasına yönelik dil ve kültür etkileşimleriyle ilgili interdisipliner çalışmalara odaklanmıştır. Son on yılda en başta Amerika Birleşik Devletleri’nde, sosyal bilimlerde akademik olarak gıdayla ilgili yapılan çalışmalar için ortak kullanılan yeni bir kavram oluşmuştur: “Yeme-İçme Çalışmaları (Food Studies)”. Food Studies antropoloji, sosyoloji, tarih, siyaset bilimi, turizm, iletişim, arkeoloji, dilbilim, psikoloji, işletme, ekonomi gibi sosyal bilimlerin gözünden her disipline özgü araştırma teknikleri çerçevesinde gıdayla ilgili yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Food Studies, esas olarak gıdanın üretimden tüketime kadar olan yolculuğundaki sosyal ve kültürel kodları kapsamlı olarak incelemektedir. Bu interdisipliner çalışmada, Türkçenin etkilendiği diller ve en fazla etkilendiği iki dilden biri olan Fransızcadan etkilenmesi (Arapça ve Fransızcadan Türkçeye geçen sözcük sayısı kaynaklara göre farklılık gösterse de her iki dilden Türkçeye geçen sözcük sayısı altı bin civarındadır), tarihsel boyutu ile ele alınacak; dilsel etkileşim yönüyle Türk gastronomisinde yer alan Fransızca terimler örnekler verilerek irdelenmeye çalışılacaktır.