Zeve (Van) Yerleşkesi Doğu Sahili Plastik Kirlilik İndeksinin Belirlenmesi


Creative Commons License

Atıcı A. A. , Sepil A. , Şen F.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.101

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.101

Özet

Plastik malzemeler dünya genelinde birçok yerde olduğu gibi sahil bölgelerinde de en yaygın kirleticiler arasındadır. Çeşitli nedenlerle sahillerde bulunan plastik malzemeler artan bir seviye ile sahil bölgelerini kirlilik açısından tehdit eder bir hale gelmiştir. Bu çalışmada Van Gölü’ne kıyısı olan Zeve (Van) Yerleşkesi Doğu Sahili’ndeki plastik parçalara bağlı genel bir kirlilik düzeyi araştırılmıştır. Çalışmada örnekleme yapılan sahil için Temiz Sahil İndeksi (TSİ - Clean Coast Index, CCI) kullanılmıştır. 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde yapılan plastik örneklemesinde 100 m uzunluğunda ve 5 m genişliğindeki sahil boyunca 2 cm’den daha büyük plastik parçalar toplanarak, miktarları ve ağırlıkları belirlenmiştir. Toplamda 1782 adet plastik parça sayılmış, bu plastik parçaların toplam ağırlığı 20502.70 g gelmiştir. Belirtilen alana sayılan plastik parça miktarı oranlandığında sahildeki toplam plastik yoğunluğu 3.56 adet/m2 (41.01 g/m2) olurken, sahilin TSİ değeri ise 71.28 olarak hesaplanmıştır. TSİ değerini hesaplamada kullanılan K değeri 20 olarak alınmıştır. Beş sınıfa ayrılan TSİ’ye göre Zeve Yerleşkesi Doğu Sahili plastik parçalar açısından aşırı kirli (>20) sınıfta yer almıştır. Sahilde toplanan plastik parçalar arasında faklı büyüklüklerde ve özelliklerde çok çeşitli sayıda plastik malzemelere rastlanılması dikkat çekmiştir. Ayrıca plastik malzemelerin toplanması sırasında plastiklerin daha küçük parçalara ayrıldığı ve bu parçaların göl suyuna karıştığı da görülmüştür.