DİNLEME/İZLEME ETKİNLİKLERİ TASARLAMA


Kardaş M. N.

in: DİNLEME EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem akademi, Ankara, pp.330-378, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem akademi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.330-378
  • Editors: MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Dinleme becerisi, dört temel dil becerisi içerisinde en yoğun kullanılanıdır.

Bu beceri, bireylerin öğrenmeye başladığı ilk dil becerisidir aynı zamanda. Bireylerin

çevresiyle iletişiminde ilk edindiği bu becerinin; öğrenilmiş bir beceri olarak

kabul edildiği, bu yüzden uzun yıllar dil eğitimi ve öğretiminde üzerinde pek durulmadığı

bilinmektedir. Hâlbuki okuma, konuşma, yazma iletişim becerilerinde

olduğu gibi dinleme becerisi de etkili yöntem ve tekniklerin kullanıldığı etkinliklerle

geliştirilebilir bir özellik taşımaktadır.

Günümüzde yaşanan hızlı gelişmeler, diğer öğrenme alanlarında olduğu gibi

dinleme/izleme alanında da öğrencilerin ilgisini çeken dinleme/izleme etkinlikleri

tasarlamak bir zorunluluktur.

Başta Türkçe öğretmenleri olmak üzere bütün öğretmenler bu gerçeğin farkında

olarak, verdikleri eğitimde öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmeye

özen göstermelidirler. Nitekim öğrencilerin aktif, etkin bir dinleme becerisine sahip

olmaları, diğer derslerde de başarılı olmalarının ön koşuludur.

Öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek üzere tasarlanacak etkinliklerin

programda yer verilen dinleme/izleme kazanımlarına hizmet etmesi; kullanılan

materyalin (metin, görsel veya videoların) eğitici yönü yüksek nitelikli

eserlerden seçilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada etkinlik tasarımının yanı sıra metin, video önerisinde de bulunulmuştur.

Çalışmada on adet dinleme/izleme etkinliği verilmiştir. Çalışma

kapsamında tasarlanan etkinlikler birer örnektir. Bu örnekler ders kitabı hazırlayan

uzman ekiplere ve dinleme eğitimi dersini alan Türkçe öğretmeni adaylarına

özgün dinleme/izleme etkinliği tasarlamaları için birer şablon sunmaktadır.Akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrencilerin dinleme

becerisini geliştirmek için yeterli sayı ve çeşitlikte etkinlikler hazırlamaları,

öğrencilerin anlama/kavrama yeterliklerini artıracaktır. Kavrayışı gelişmiş bireylerin

çağımızda hızla gelişen ve değişen yaşam şartlarına adapte olabilmeleri ve

yaşadıkları topluma katkı sunmaları önemli ölçüde kolaylaşacaktır.