Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Anatomi Dersi, Anatomi Dersinin İşleyişi ve Materyalleri ile ilgili Görüşler


Buru E., Korkmaz Öner F. S., Koyun N., Layık M. E., Korkmaz D., Keskin S.

Tıp Fakültesi Klinikleri, vol.6, no.1, pp.61-67, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: Tıp Fakültesi Klinikleri
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.61-67
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Van YYÜ Tıp Fakültesi bünyesinde; Anatomi dersinin

işleyişi ve tıp fakültesi dönem 1-6 öğrencileriyle özellikle son 2 yılda geçirilen

pandemi süreci de düşünülerek Anatomi eğitim süreci ve yeterliliğinin ölçmedeğerlendirmesidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın amacına uygun olarak 24 soru içeren Anatomi

Dersine İlişkin Tutum Ölçeği, 351 öğrenciye çevrimiçi (online) olarak uygulanmıştır.

Ölçekte; ‘Hiçbir Zaman’, ‘Nadiren’, ‘Bazen’, ‘Sık sık’ ve ‘Her zaman’ seçeneklerini

içeren 5’li likert tipinde 24 soru bulunmaktadır. Her zaman: 1’, ‘Sık sık: 2’, ‘Bazen:

3’, ‘Nadiren: 4’, ‘Hiçbir zaman: 5’ olarak derecelendirilmiştir.

Bulgular: Öğrencilerin sorulara toplamda verdikleri cevaplar baz alınarak Anatomi

dersine ilgilerinin ve Anatomi eğitimine karşı tutumlarının; %1,4’ünün düşük

düzeyde %38,2’sinin orta düzeyde ve %60.4’ünün ise yüksek düzeyde olduğu görülür.

Anatomi Tutum Ölçeği” puan ortalaması ise 92,07±14,43 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Anatomi eğitiminde geleneksel yani maket, kadavra, kemik gibi materyallerle

yüzyüze eğitimin daha etkili ve daha kalıcı olacağı ama yeni teknolojik eğitim

şekillerinin de öğrenciler için yararlı ve cazip olabileceği saptanan çalışmanın

sonucunda Anatomi eğitiminin; hekimlik mesleği ve özellikle ileride seçilebilecek

cerrahi branşlar açısından birebir uygulamalı şekliyle daha efektif ve kalıcı olacağı

düşünülmüştür.