Şair 'Umâre el-Yemenî'nin el-Melikü'l-Efdal Necmeddîn Eyyûb Hakkındaki Mersiyesinin Semantik Tahlili


Akbaş R.

in: EYYÛBİLER'DE İLİM, KÜLTÜR VE SANAT, Abdülhalim Oflaz,Ümir Koca,Zeynep Akbudak,Furkan Erbaş,Maulay el-Hassan el-Hafidî, Editor, Hiperlink Yayınevi, İstanbul, pp.367-377, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Hiperlink Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.367-377
  • Editors: Abdülhalim Oflaz,Ümir Koca,Zeynep Akbudak,Furkan Erbaş,Maulay el-Hassan el-Hafidî, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Haçlı ordularına karşı yürüttüğü mücadeleyle bilinen Ebü’l-Muzaffer el-Melikü’n-Nâsır Salâhaddîn-i Eyyûbî’nin (ö. 589/1193) babasının tam adı el-Melikü’l-Efdal Necmüddîn Eyyûb b. Şâdî’dir. Hicri 568 yılında vefat eden Necmüddîn Eyyûb iyi bir idareci olarak yâd edilmektedir. Zira Tikrit valiliğini sürdürdüğü dönemde oldukça başarılı bir yönetim sergileyen Necmüddîn Eyyûb dini değerlere bağlılık ve halka iyi muamelede bulunma gibi meziyetleriyle ön plana çıkmıştır ki, hicri 532 de kardeşi Esedüddîn Şîrkûh ile birlikte Tikrit’ten Musul’a hareketi esnasında bölgedeki halk tarafından gözyaşlarıyla uğurlanması bunu kanıtlamaktadır.

Necmüdd’in Eyyûb vefat ettiğinde başta yakın çevresi olmak üzere arkasında ağıt yakanlar çok olmuştur. Bunlar arasında Fâtimileri övüp onlar hakkında mersiyeler yazan ve genellikle Beşşâr b. Burd, Bühturî ve Mütenebbi’yi örnek alan şair ve edip Ebû Muhammed Necmüddîn ‘Umâre el-Yemenî de (ö. 569/1174) bulunmaktadır. ‘Umâre el-Yemenî’nin Necmüddîn Eyyûb için yazdığı mersiyelerden bir tanesi de, “Safvu’l-hayat ve in tâle’l-medâkederu” (صَفْو الحياة -وإنْ طال المدى- كَدَرُ) dizesiyle başlayan kasidesidir. Binaenaleyh bildiride şair ‘Umâre el-Yemenî’nin diliyle söz konusu kasidenin semantik tahlili yapılarak NecmüddînEyyûb’un kaybedilmesine duyulan üzüntünün yanında kişiliğine olan hayranlık da yansıtılmaya çalışılmıştır.