ÇOCUKLUK ÇAĞI LÖSEMİLERİNDE FEBRİL NÖTROPENİ SEYRİNDE AKUT FAZ REAKTANLARININ (CRP, PCT, PTX-3) DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Uslu E., Öner A. F., Karaman K.

14. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2023, Ankara, Turkey, 24 - 27 May 2023, pp.85

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.85
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Nötropeni mutlak nötrofil sayısının (MNS) <500/mm³ veya MNS 500-1000/mm³ arasında olup, ancak 24-48 saat içinde 500/mm³‟ ün altına düşmesi beklenen vakalar olarak tanımlanmıştır. Uluslararası kılavuzlarda farklılıklar olmasına rağmen; Nötropenik vakada ateşin, ağızdan bir defa > 38,3°C veya bir saat ara ile iki defa >38°C olarak kabul edilir. Plazma C- reaktif protein (CRP) konsantrasyonları enflamasyonun ciddiyetini belirtir. Ampirik tedavinin enflamasyon seyrindeki başarısını değerlendirmede prokalsitonin (PCT) efektif bir şekilde kullanılmaktadır. Pentraksin3 (PTX-3) plazma düzeyi enflamasyondan hemen sonra yükselmeye başlamaktadır. Çalışmaya Şubat 2020- Şubat 2021 tarihleri arasında 18 yaşından küçük lösemi (ALL, AML) tanısı ile izlemi yapılan kırk vaka dâhil edildi. Vakalarımızın febril nötropeni ataklarında; Yaş, cinsiyet, tanı, febril nötropenin 0.-24. ve 72. saatindeki mutlak nötrofil sayıları, febril nötropeni başlangıcı ve 24-72 saatlerdeki CRP, PCT ve PTX-3 değerleri ve kültürler incelendi. Tekrarlayan CRP ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu. Başlangıç ile karşılaştırıldığında 24. saatte ölçülen prokalsitonin değeri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artmıştı. Tekrarlayan PTX-3 ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.