İki Dilli Öğrencilerin Türkçe Dinleme Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Kardaş H., Kaya M.

Harran Maarif Dergisi, vol.7, no.1, pp.69-92, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.22596/hej.1089334
  • Journal Name: Harran Maarif Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.69-92
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı; iki dilli öğrencilerin Türkçe dinleme kaygılarının 

cinsiyet, sınıf düzeyi, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, evde konuşulan 

dil, akıllı telefona sahip olma, telefonu kullanma amacı, evde TV/radyo 

bulunma durumu, TV izleme süresi değişkenleriyle ilişkisini tespit etmektir.

Bu araştırmada betimsel yöntemlerden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

Araştırmanın katılımcılarını, Bitlis İli Güroymak İlçesi Gölbaşı Cumhuriyet 

Orta Okulunda öğrenim gören ve iki dil bilen 145 öğrenci oluşturmaktadır. 

Çalışma grubu, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun 

örnekleme metodu kullanılarak oluşturulmuştur. Karakuş-Tayşi ve Özbay 

(2016) tarafından geliştirilen “Dinlemeye Yönelik Tutum Ölçeği” veri toplama 

araçları olarak kullanılmıştır. Veri analizinde, sırasıyla betimsel istatistik 

ölçüleri (frekans ve yüzdeleri), Normallik testleri (Komogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk), Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis H testi ve basit doğrusal 

korelasyon (Spearman sıra farkları) analizi kullanılmıştır. Araştırma 

sonucunda iki dilli ortaokul öğrencilerinin Türkçe dinlemeye yönelik tutum 

düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca iki dilli 

öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi, 

akıllı telefona sahip olma durumu, evde konuşulan dil, akıllı telefon kullanım 

amacı, evde televizyon/radyo izleme durumuna göre Türkçe dinlemeye 

yönelik tutum düzeylerinin birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir. Bu 

sonuçlardan farklı olarak İki dilli öğrencilerin Türkçe dinlemeye yönelik 

tutum düzeylerinin günlük televizyon izleme süresine göre istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İki dilli, dinleme, tutum.