Türkiye’deki Reklam Sektöründe İmgelerin Ütopik Ve Distopik Temsili


Akköprü B.

KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Rize, Turkey, 19 - 21 February 2021, pp.41-42

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Rize
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41-42
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET

 

İnsanlar öğrendikleri ya da ürettikleri bilgileri aktarmak ve anlamlandırabilmek için çok çeşitli araçlar kullanmıştır. Özellikle bilgiye ve iletişim araçlarına ulaşabilmenin güç anlamına geldiği yaşadığımız çağda bu aktarımın önemi ve çeşitleri artmıştır. İmgeler tarih boyunca bu aktarım sürecinde, onlara yüklediğimiz ortak anlamlar bakımdan önemli görevler üstlenmiştir. İmgeler nerede nasıl üretilmiş olursa olsun, ya da kimler tarafından nasıl okunursa okunsun binlerce yıldır anlam dünyamızın temel taşları olmuştur. İnsanlar yaşadığı hayatın daha iyisi ve daha kötüsü üzerine çokça düşünmüş ve bu düşünceler çerçevesinde yeni dünyalar tasarlamıştır. Bu tasarımların en bilindikleri olan ütopya ve distopyalarda da bu düşüncelerin aktarılması için imgelerden yararlanmıştır.

Ütopyanın vaat ettiği ‘mükemmel dünya’ hayali de, distopyanın öngördüğü   ‘en kötü’ dünya kurgusu da, dijital çağın olanakları ile bir araya geldiğinde reklam sektörü için, hedef kitlenin dikkatini çekerek satın alma davranışı sağlayacak yeni ve eğlenceli yöntemler oluşturmaktadır.

Bu düşünceden yola çıkılarak çalışmada,  reklam sektöründe imgelerin ütopik ve distopik evrenler yaratmak amacıyla etkin bir şekilde kullanıldığı ileri sürülmüştür. Bu hipotezin doğruluğunu araştırmak amacıyla,  imgelerin bu şekilde kullanıldığı düşünülen üç televizyon reklamı, niteliksel içerik analizi yöntemi ile görsel ve sözel kodları çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin,  kavramsal çerçevede açıklanan bilgiler doğrultusunda yorumlanması sonucunda,  hipotezi doğrular nitelikte reklamlarda imgelerin ütopik ve distopik kurguları yaratmak için kullanıldığı görülmüştür.

 Anahtar Kelimeler: Reklam, imge, ütopya, distopya,  niteliksel içerik analizi.