Determination of the color characteristics of mahogany, mulberry and alder wood after exposure to various harmful organisms growing in the soil


Creative Commons License

Ulay G., Ayata Ü.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.8, no.3, pp.345-351, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Since each wood species has different structural characteristics, they exhibit different resistance to various harmful organisms that are present in and thrive in the same active soil environment. In this study, experimental samples of mulberry, mahogany and alder wood were placed in an active soil environment and exposed to soil for 12 weeks. After this period, the test specimens were removed from the soil. The samples were then washed with water and dried in an oven. Color parameters were then measured on the test samples. According to the results obtained, the analysis of variance results for b*, L*, C*, a* and ho parameters were significant. In total color difference values, the lowest ∆E* in alder was 11.54: 11.54 in alder, ∆E*: 18.11 and ∆E*: 19.07 for mulberry wood: 19.07. L*, a*, b* and C* values decreased after exposure to active soil for all three wood species. h-angle values increased for mahogany and alder wood, but decreased for mulberry wood. It was observed that the soil test caused changes in the structural properties and natural color of the wood materials.

Her ağaç türü farklı yapısal özelliklere sahip olduğundan dolayı, aynı aktif toprak ortamında bulunan ve bu ortamda gelişen çeşitli zararlı organizmalara karşı farklı bir direnç özelliği sergilemektedir. Bu çalışmada, dut, maun ve kızılağaç odunlarına ait olan deney örnekleri aktif olarak bulunan bir toprak ortamına yerleştirilmiş olunup, 12 hafta süreyle toprağa maruz bırakılmıştır. Belirtilen bu süre tamamlandıktan sonra, deney örnekler topraktan çıkarılmıştır. Daha sonra numuneler suyla yıkanmış olunup, devamında bir fırında kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra deney örnekleri üzerinde renk parametrelerine ait olan ölçümler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, b*, L*, C*, a* ve ho parametreleri için varyans analizi sonuçları anlamlı olarak elde edilmiştir. Toplam renk farkı değerlerinde ise en düşük kızılağaçta ∆E*: 11.54 olarak elde edilirken, maun odununda ∆E*: 18.11 ve dut ahşabında ∆E*: 19.07 olarak bulunmuştur. Her üç ağaç türü için aktif toprağa maruz kalması sonrasında L*, a*, b* ve C* değerlerinin azaldığı görülmüştür. h açısı değerinde ise maun ve kızılağaç odunlarında artışlar görülmüş, dut odununda ise azalmalar elde edilmiştir. Yapılan toprak testinin ahşap malzemelerin yapısal özellikleri ile sahip oldukları doğal renginde değişikliklere sebep olduğu görülmüştür.