THE EFFECT OF RAISING WITH RESIDUE MILK ON THE GROWTH TRAITS OF LAMBS


Creative Commons License

Altın T., Çelikyürek H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.35-49, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

THE EFFECT OF RAISING WITH RESIDUE MILK ON THE GROWTH TRAITS OF LAMBS

Tufan ALTIN(1)                                     Hasan ÇELİKYÜREK(1)

Abstract: The effect of raising with residue milk on the growth of Karakaş and Hamdani x Karakaş (B1) crossbred lambs was searched in this study. The live weights of the lambs raised naturally were higher than other lambs raised with residue milk at the weaning, 90, 120, 150 and 180 days (P<0.01). The effect of raising methods were highly significant (P<0.01), when the average daily live weight gains was evaluated from birth. But, after the weaning period, the live weight gains between the groups were found not significant (P>0.05).
Key words : Lamb, residue milk, growth traits.

KALINTI SÜTLE BÜYÜTMENİN KUZULARIN GELİŞME ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
Tufan ALTIN(1)                                     Hasan ÇELİKYÜREK(1)
(ARAŞTIRMA MAKALESİ)

Özet: Bu araştırmada Karakaş ve Hamdani x Karakaş (G1) melezi kuzularda doğal ve kalıntı sütle büyütmenin gelişme özelliklerine etkisi incelenmiştir. Sütten kesim, 90, 120, 150 ve 180 günlük yaşlarda doğal olarak büyütülen kuzular daha yüksek canlı ağırlığa sahip olmuşlardır (P<0,01). Günlük ortalama canlı ağırlık artışları doğumdan itibaren değerlendirildiğinde büyütme yönteminin etkisi çok önemli (P<0.01) olmuştur. Ancak, sütten kesimden sonraki canlı ağırlık artışları bakımından doğal ve kalıntı sütle büyütülen gruplar arasında önemli bir farklılık sözkonusu olmamıştır (P>0.05).
Anahtar kelimeler : Kuzu, kalıntı süt, gelişme özellikleri.