SELÂHADDİN-İ EYYÛBÎ’NİN FATIMÎ HALİFELİĞİNİ KALDIRMASI


Arı M. S.

Uluslarası Selahaddin Eyyübi Sempozyumu, Siirt, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2016, cilt.1, no.1, ss.8

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Siirt
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.8

Özet

SELÂHADDİN-İ EYYÛBÎ’NİN FATIMÎ HALİFELİĞİNİ KALDIRMASI Prof. Dr. Mehmet Salih ARI Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kuzey Afrika?da ortaya çıkan Fatımî Devleti'nin esası Gsmailîlik hareketine dayanır. 909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye'de hüküm süren bir giî devlet olan Fatımîler, Haçlıların Gslâm dünyasına saldırısı sırasında güç birliğini zayıflatan bir konuma sahipti. gam ile Mısır?ın Haçlılara karGı güç birliği yapabilmesi için bu devlet tarafından temsil edilen halifeliğin kaldırılması adeta bir zaruret halini almıGtı. Zira bu halifeliğin kaldırılması güç birliği için Garttı. Bu nedenle Selâhaddin-i Eyyûbî ve arkadaGları, Fatımî hilafetinin ilk fırsatta kaldırılmasına karar verdiler. Selâhaddin-i Eyyûbi bu hilafeti kaldırmadan önce bir dizi Sünnî ıslahat gerçekleGtirmeyi baGardı. Ezher?deki Fatımî propaganda merkezini kapatarak Sünnî öğretiyi yayan medreseler açtı. giî tarzı ezan okumayı kaldırarak yerine Sünnî ezanı okutmaya baGladı. Fatımî kadıları azlederek yerine Sünnî kadılar tayin etti. Bunlara ek olarak Halife Âzıd?ın alaylı Cuma ve bayram namazlarını yasakladı. Sikkelerin üzerinde yazılı “Aliyyün veliyullah” ifadesini kaldırtıp büyük camilerde namazların birleGtirilmesi (cem?) uygulamasını yasaklattı. Böylece Mısırlıları fikren bu kurumun kaldırılması için hazır hale getirdi. Son Fatımî halifesi Azıd?ın ölmesi ile birlikte sarayına el konularak malları müsadere edildi. Böylece Fatımî halifeliği sona erdirildi. Bu bildiride yukarıda ortadan kaldırma aGamaları zikredilen Fatımî halifeliğinin nasıl sona erdirildiği anlatılmaya çalıGılacaktır. Ayrıca bu hilafetin kaldırılmasından önceki olaylar ile bu kurumun kaldırılması ile birlikte geliGen süreç ve yansımalar üzerinde durulacaktır.