İran Kaçar Hanedanlığı’nın Sadrazamı Mirza Ali Han Eminüddevle’nin Hatıralarında İstanbul’la İlgili Malumatlar


Qasımov C.

ULUSLARARASI İSTANBUL TARİHİ YARIMADA SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 1 - 03 October 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No