USE OF PLASTIC WASTE MATERIALS IN CONCRETE MIXES FOR A SUSTAINABLE FUTURE


Creative Commons License

Al-Shammarı A. J. M. , Güler S., Al-Salman H. A. A. , Akbulut Z. F.

7. ULUSLARARASI 7. 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Samsun, Turkey, 19 - 20 May 2022, pp.856-865

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.856-865

Abstract

Kentleşme ile birlikte her geçen gün artan nüfusun tüketim ihtiyaçlarının karşılanmasında atık malzeme kullanımı oldukça yaygın hale gelmiştir. Günümüzde endüstrileşme ve hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, endüstri ve sanayi sektöründe hammaddelerin üretimi esnasında ve sonrasında ortaya çıkan atık malzemeler çevre kirliliği açısından büyük tehlikeler oluşturmaktadır. Doğada başıboş bir şekilde bırakılan atık malzemelerin geri dönüştrlerek çevre kirliliğinin azaltılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Atık malzemelerin geri dnüştürülmesi sonucu çevre kirliliğinin önemli oranda önlenebilmesinin yanında atık malzemelerin yeniden kullanımıyla ekonomiye kazandırılması mümkündür. Böylece atık malzemelerin kullanıldığı daha maliyeti düşük ve çevre dostu malzemeler üretebilmek mümkün olmaktadır Atık malzemelerden ekonomik fayda sağlayabilmek için farklı sektörlerde kullanılabilirliği son yıllarda üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan önemli konulardan birisidir. Atık malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden ekonomiye kazandırılması ile ilgili çalışılan en yaygın uygulama alanlarından biriside inşaat sektörüdür. Günümüzde atık malzemelerin beton karışımlarına eklenerek betonun dayanım ve durabilite özelliklerinin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Günlük hayatta üretim sonucu en yaygın olarak kullanılan atık malzemelerden birisi de plastiklerdir. Plastikler parçalanması ve doğada kaybolması en zor olan atık malzemelerdir. Bu tür atıkların depolanarak kontrol altına alınması veya yok edilerek çevreye verdikleri zararın en aza indirilmesi büyük önem taşımaktadır. Hafif yapı malzemeleri üretmek için atık plastik malzemeleri agrega olarak kullanarak geri dönüştürmek mümkündür. Ayrıca beton karışımlarına belirli çap ve uzunlukta kısa kesilmiş lifler olarak katılarak betondaki çatlakları sınırlamak için etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada atık polietilen tereftalat (PET) katkılı betonların basınç ve eğilme dayanımları incelenmiştir. Çalışma sonucunda, sade betonun basınç ve dayanım özelliklerini iyileştirmede PET atıklarının bir miktar etkili olduğu görülmüştür.