İslâm Hukukunda Doğal Âfetlerin Satım Akdine Etkisi


Kıylık M. H.

The Joornal Of Academic Social Science Studies, pp.285-305, 2017 (Peer-Reviewed Journal)