Population structure, growth and reproduction properties of Capoeta capoeta (Guldenstaedt, 1772) living in cigli (Zapbasi) stream, van, Turkey


Şen F., Elp M., Kara O.

Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.13, no.3, pp.119-122, 2014 (SCI-Expanded) identifier

Abstract

This study was carried out in Cigli stream between March 2007 and July 2009 on 553 Capoeta capoeta. Maximum age, fork length and total weight of samples was found as VII, 33.2 cm and 432.3 g, respectively. Length-weight relationship was calculated as W = 0.01702xL2.887. Average condition factor were calculated as 1.280±0.006 in overall samples. The male:female ratio was established as 1.296:1. It was established that males and females attained sexual maturity when they reached to 2nd age and 10 cm and 4th age and 18 cm, respectively and spawning was observed from last week of May to 2nd week of July.

Bu çalışmada Mart 2007-Temmuz 2009 tarihleri arasında Çığlı çayında 553 örneklenmiştir. Örneklerde maksimum yaş VII, çatal boy 33.2 cm ve toplam ağırlık 432.3 g olarak bulunmuştur. Boy-ağırlık ilişkisi W=0.01702×L2.887, kondisyon faktörü 1.280±0.006 erkek: dişi oranı 1.296:1 olarak hesaplanmıştır. Cinsel olgunluğa erişme erkek bireylerde 2. yaş ve 10 cm, dişilerde ise 4. yaş ve 18 cm çatal boyda gerçekleşmiştir. Üreme mevsimi Mayıs ayının sonları ile Temmuz ayının ikinci haftası arasındadır.