Critique of Communism in Tom Stoppard's Plays


Görmez A. , Alkan M.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.39, pp.77-91, 2018 (International Refereed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.77-91

Abstract

Following the World War II, even if the war seemed to came to an end, in practice it went on in different forms, notably the cold war between the USA and Russia, namely between capitalism and communism. English playwright Tom Stoppard is one of those writers who stage this crucial political issue. Every Good Boy Deserves Favor (1978) tells the story of those who are against the political system in the Soviet Union and falsely diagnosed with mental illnesses in a humorous way. Squaring the Circle (1984) takes its subject from Solidarnosc, an important worker movement that began in Poland, an Eastern Bloc country. The author generally refers to censorship, prohibitions, oppression and injustice in his plays, as in these two plays. This study is aimed at examining, in the above-mentioned plays, the historical background of the Cold War Era which began after the Second World War; the idea of communism which affects the whole world in the 20th century and some policies applied in the Soviet Union as well as the writer’s critique of the communist regimes. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşın bittiği sanılsa da pratikte farklı şekillerle devam ettiği görülmüştür. Bunun başlıca örneği, Amerika ve Rusya arasında, daha doğrusu kapitalizm ve komünizm arasında cereyan eden soğuk savaştır. İngiliz oyun yazarı Tom Stoppard bu önemli siyasi konuyu sahneye taşıyan yazarlardan biridir. Every Good Boy Deserves Favour (1978) oyununda, Sovyetler Birliği’nin politik sistemine karşı olan bireyleri ve bunların sahte teşhislerle akıl hastanelerine kapatılmasını mizahi olarak anlatılır. Squaring the Circle (1984) oyunu ise konusunu bir Doğu Bloku ülkesi olan Polonya’da başlayan önemli bir işçi hareketi olan ve dayanışma anlamına gelen Solidarnosc’ten alır. Yazar, bu iki oyununda olduğu gibi oyunlarında çoğunlukla sansürlere, yasaklara, baskıya ve adaletsizliklere değinir. Bu çalışma, yukarıda adları anılan oyunlarda, yazarın komünist yönetimlerin eleştirisi yanısıra İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan Soğuk Savaş’ın tarihsel arka planını; 20.yy’da tüm dünyayı etkisi altına alan komünizm düşüncesi ile Sovyetler Birliği ve komünist rejimle yönetilen öteki doğu bloku ülkelerinde uygulanan bazı politikaları incelemeyi amaçlamaktadır.