Kırsal Yaşamda Ücretsiz Çocuk Emeğinin Kullanımı


Parin S., Çakar S.

Politik Ekonomik Kuram, vol.6, no.1, pp.205-228, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.30586/pek.1106089
  • Journal Name: Politik Ekonomik Kuram
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.205-228
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study is designed to show how child workers are employed in the rural area of Van. The main claim of the research is that any kind of work is a harmful process for children. Although there are many studies on child labor, there is a great lack of studies on unpaid child labor, which is widely used in the home, in the literature. That’s why, it is aimed to draw a picture of unpaid child labor over the province of Van. 741 questionnaires were conducted with children living in rural areas and working at home. The obtained data analyzed as “socio-demographic and economy”, “working conditions and their risks”, “school experiences and future prospects”. As a result of the study, it has been seen that the working area and conditions have negative effects for children who work intensively in domestic work in rural areas. The jobs which required hard physically and psychologically efforts effects children their school and future expectations simultaneously Family of these children have low-income and low-education. The low social and economic level of families is an extremely important factor in employing or being employed children.

Bu çalışma, Van’ın kırsal alanında çocuk emeğinin hangi şekillerde kullanıldığını ortaya koymak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmanın temel iddiası, her türden çalışmanın çocuklar için zararlı bir süreç olduğudur. Çocuk emeğine ilişkin birçok araştırma yapılmasına karşın ev içinde yaygın bir şekilde kullanılan ücretsiz çocuk emeği ile ilgili çalışmalara ilişkin literatürde büyük bir eksiklik vardır. Bu açıdan Van ili üzerinden ücretsiz çocuk emeğinin bir tablosunu çıkarmak amaçlanmıştır. Kırsal alanda ev içinde çalışan çocuklarla 741 anket yapılmıştır. Elde edilen veriler; “sosyo-demografik ve ekonomik özellikler”, “çalışma koşulları ve riskler”, “okul deneyimleri ve gelecek beklentileri” şeklinde ana başlıklar altında analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki; kırsal alanda ev içi işlerde yoğun olarak çalışan çocuklar için çalışma alanı ve şartları olumsuz etkiler barındırmaktadır. Çocukların, fiziksel ve psikolojik olarak kendilerini zorlayan işlerde çalışmaları hem okul hem de gelecek beklentilerini olumsuz etkilemektedir. Kırsal alanda çalışan çocukların ailelerinin çoğu, düşük gelire sahip ve eğitim düzeyleri düşük ailelerdir. Ailelerin sosyal ve ekonomik düzeylerinin düşük olması, çocukların çalış(tırıl)masında son derece önemli bir etkendir.