Phylogenetic Relationship of Alfalfa Mosaic Virus (AMV) Isolate Identified in Bingöl Province of Turkey


Creative Commons License

Güller A., Usta M., Korkmaz G.

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol.9, no.1, pp.166-172, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Alfalfa mosaic virus (AMV) is one of the most important viral diseases of alfalfa plant among the forage crop, causing significant annual economic losses. The agent is also of potential importance to other cultivars such as tomatoes, potatoes, and peppers in most cases. The identification and phylogenetic relationships of AMV were carried out by reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR), following by bacterial cloning. The cDNA of alfalfa samples (12) were subjected to RT-PCR tests using primer pairs, specific for the capsid protein gene (CP) of AMV, resulting in a DNA fragment of approximately 700 bp as expected. The amplicons were directly cloned and then resulting sequences were deposited in GenBank (Acc. No: MW962977, MW962976). The BLASTn analysis of both sequences demonstrated that AMV isolates from alfalfa were highly similar to other AMV isolates from various crops in the world, with nucleotide identity ranging from 97 to 99.37%. The results of phylogenetic dendrogram based on CP gene sequences clearly suggested that our isolates are closely related to four AMV isolates from alfalfa in Turkey. To our knowledge, this study is the first report of molecular phylogeny and AMV presence in alfalfa exhibiting yellowing, mottling, and leaves abnormalities in Bingöl province, Turkey. 

Yonca mozaik virüsü (AMV), yem bitkileri içerisinde yonca bitkisinin en önemli viral hastalık etmenlerinden biridir ve yıllık olarak önemli ekonomik kayıplara neden olur. Etmen ayrıca domates, patates ve biber gibi diğer kültür bitkileri için de potansiyel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, AMV'nin tanımlanması ve izolatların filogenetik ilişkileri, ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) ve ardından bakteriyel klonlama ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla yonca örneklerinin (12 adet) cDNA'sı AMV'nin kapsid protein genine (CP) özgü primer çiftleri kullanılarak RT-PCR testlerine tabi tutulmuş ve beklendiği gibi yaklaşık 700 bp'lik bir DNA fragmenti elde edilmiştir. Amplikonlar doğrudan klonlanarak elde edilen diziler genbankasına kaydedilmiştir (Erişim No: MW962977 ve MW962976). Her iki sekansın BLASTn analizi, yoncadan elde edilen AMV izolatlarının, dünyadaki farklı bitkilerden izole edilen diğer AMV izolatlarına oldukça benzer olduğunu ve nükleotit benzerliğinin %97 ile %99.37 arasında değiştiğini göstermiştir. CP gen dizilerine dayanarak elde edilen filogenetik dendrogramın sonuçları, bu çalışmadan elde edilen izolatların Türkiye'deki yonca bitkilerinden izole edilen dört AMV izolatı ile yakından ilişkili olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu çalışma, Bingöl ilinde sararma, beneklenme ve yaprak anormallikleri gösteren yonca bitkilerinde belirlenen AMV virüsünün ve moleküler filogenisinin ilk raporu niteliğindedir.