Turizm İşletmelerinde Korku Kültürü ve Yönetimi


Orhun B. N., Meriç S.

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi(IWACT'19), Van, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The fear culture, which has gained importance since the 1990s and is being studied,
is an important factor in the daily lives of individuals. The concept of fear generally
appears in the literature as a research topic in sociology and psychology. However,
when the effect of individual behavior on organizational behavior is considered, fear
culture is an important research topic in management literature. Organizational
structure is accepted as a factor that directly affects the motivation levels and
behaviors of the employees. Therefore, it is important for organizations to examine
the concept of fear on an administrative basis. Although there are not many studies in
the literature about fear culture and management in organizations, no studies that
specifically examine fear culture have been found in terms of tourism enterprises.
However, the culture of fear can emerge in every enterprise as well as in tourism
enterprises. In the tourism industry; consumption of services at the place where they
are produced, lack of stocking of tourist products, and simultaneous production and
consumption make tourism a labor intensive sector. It is observed that the
participation of the employees in the activities carried out during the production
process in the tourism sector is higher than the other sectors. Therefore, it is
important to examine the fear culture on the basis of tourism enterprises, which is a
factor that directly affects the motivation and commitment of the employees. In this
context, firstly, the concepts of fear, fear culture and organizational culture were
explained. The study focuses on the management of fear culture on an organizational
basis and examines the impact of this on tourism enterprises. In the scope of the
study, secondary data were used in literature review.

1990’lardan bu yana önem kazanan ve incelenmeye başlanan korku kültürü,
bireylerin günlük yaşantılarında etkili olan bir olgudur. Korku kavramı, genellikle
literatürde sosyoloji ve psikoloji bilimlerinde bir araştırma konusu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ancak bireysel davranışın örgütsel davranışa etkisi dikkate alındığında
korku kültürü yönetim literatüründe de önem arz eden bir araştırma konusudur.
Örgütsel yapı, iş görenlerin motivasyon düzeylerini ve örgüt içinde sergiledikleri
davranışları doğrudan etkileyen bir etken olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle
korku kavramının yönetimsel bazda irdelenmesi örgütler için önem taşımaktadır.
Örgütlerde korku kültürü ve yönetimi hakkında literatürde çok fazla çalışma
bulunmamakla birlikte turizm işletmeleri açısından spesifik olarak korku kültürünün
irdelendiği herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak korku kültürü her
işletmede ortaya çıkabileceği gibi turizm işletmelerinde de kendini
gösterebilmektedir. Turizm endüstrisinde; hizmetlerin üretildiği yerde tüketilmesi,
turistik ürünlerin stoklanamaması, üretim ve tüketimin eş zamanlı gerçekleşmesi
faktörleri turizmi emek yoğun bir sektör haline getirmektedir. Turizm sektöründe
üretim sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlere, çalışanların katılımlarının diğer
sektörlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla çalışanların
motivasyonunu ve örgüte bağlılıklarını doğrudan etkileyen bir faktör olan korku
kültürünün turizm işletmeleri bazında incelenmesi önem arz etmektedir. Bu
doğrultuda çalışma kapsamında öncelikli olarak korku, korku kültürü ve örgüt
kültürü kavramları açıklanmıştır. Çalışmada örgütsel bazda korku kültürü yönetimi
üzerinde durularak bunun turizm işletmeleri üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Çalışma
kapsamında literatür taraması yapılarak ikincil verilerden yararlanılmıştır.