Parçalı Düzgün Şebekede Singüler Pertürbe Özellikli Lineer Olmayan Reaksiyon Difüzyon Problemleri İçin Nümerik Çözümler


Duru H., Güneş B.

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.12, no.1, pp.425-436, 2019 (Peer-Reviewed Journal)