Patatesin (Solanum tuberosum L.) gelişimi ve besin elementleri alımı üzerine bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin (PGPR) etkisi.


Creative Commons License

Ekin Z., Oğuz F., SÖNMEZ F.

Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, Hatay, Turkey, 19 - 22 October 2009, vol.2, pp.212-216

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 2
  • City: Hatay
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212-216
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study was conducted with potato in field conditions in order to investigate the effects of plant growth promoting rhizobacteria (N2-fixing Bacillus OSU-142 and P-solubilizing Bacillus M-13) strains as biofertilizer on growth and nutrient uptake of potato in comparison to control and mineral fertilizer (N and P) applications in Ahlat district in 2007. The experiment was arranged in a completely randomized blocks with three replicates. Just before sowing, seed tubers of Granola cultivar were inoculated with N2-fixing and P-solubilizing bacteria and planted in May. The root and shoot weight were measured in 45th day after germination, and macronutrient and micronutrient contents of shoot were determined in the study. The data suggest that tuber inoculation of potato with PGPR increased root dry weight by 58.1%-50.0% as compared to the control, and increased shoot dry weight by 74.0%-61.0%, depending on the bacterial strains. While the N2-fixing bacterial inoculation significantly increased uptake of N, Fe, Mn and Zn by potato, P-solubilizing bacterial inoculation increased uptake of P, K, Mg and Ca.

Bu araştırma, tarla koşullarında biyolojik gübre olarak kullanılabilecek bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin (azot fikseri Bacillus OSU-142 ve fosfat çözücü Bacillus M-13) mineral gübre (N ve P) ve kontrol ile karşılaştırmalı olarak patates bitkisinin gelişimi ve besin elementleri alımı üzerine etkisini belirlemek amacıyla 2007 yılında Bitlis ili Ahlat ilçesinde yürütülmüştür. Araştırma Tesadüf Blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Denemede kullanılan Granola patates çeşidinin tohumluk yumrularına dikimden hemen önce bakteri aşılaması yapılarak Mayıs ayında dikimi yapılmıştır. Araştırmada bitkilerin çıkıştan sonra 45. günde kök ve gövde ağırlıkları belirlenerek, gövdedeki makro ve mikro besin elementi içerikleri tespit edilmiştir. Bitki gelişimini teşvik edici bakteri uygulamalarında, Bacillus OSU-142 ve M-13 bakteri suşlarına bağlı olarak sırasıyla patates kuru kök ağırlığını kontrole göre %58.1 ve 50.0, kuru gövde ağırlığını ise % 74.0 ve 61.0 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Azot fikseri bakteri aşılması patates bitkisinin N, Fe, Mn ve Zn alınımı önemli düzeyde arttırırken, P-çözücü bakteri aşılamasının ise P, K, Mg ve Ca elementlerinin alınımını arttırdığı belirlenmiştir.