II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE BİR EĞİTİM MODELİ: AŞİRET MEKTEBİ (1892-1908)


Creative Commons License

Tekin R., Duman E.

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.22, pp.417-438, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aşiret Mektebi, II. Abdülhamid (1876-1908) döneminde öncellikle Arap

aşiret çocukları için açılmış, daha sonra da Kürt ve Arnavut aşiret çocuklarının

mektebe dâhil edildiği özel bir okuldur. Aşiret Mektebi’nin açılma sebebi, aşiret

çocuklarının devlet bünyesinde eğitim almaları ve onların devlete bağlı birer

birey olarak yetişmelerini sağlamaktı. Bu amaç doğrultusunda 1892 yılında

İstanbul’da Aşiret Mektebi kurulmuştur. On beş yıl boyunca eğitim öğretime

devam etmiştir. Başlangıçta İstanbul’da bir örnek olarak açılıp daha sonra

diğer vilayetlerde de açılması hedeflenmiştir. Fakat işler planlandığı gibi

gitmemiş, İstanbul’la sınırlı kalmıştır. Bu çalışmada, Cumhurbaşkanlığı

Osmanlı Arşivi belgelerine dayanarak mektebin açılışından, mektep içinde

yaşanan problemler ve mezun olan öğrencilerin durumları temel olarak ele

alınmıştır.