Bedensel Engelli Bireylerin Sorun ve Beklentileri


Mengi A.

2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ, Elazığ, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2019, cilt.1, sa.1, ss.37

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Elazığ
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.37

Özet

araştırmanın amacı, bedensel engelli bireylerin yaşadıkları sorunlarını ve beklentilerini ortaya çıkarmaktır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasından hareketle nitel veri toplama ve değerlendirme tekniklerinin kullanıldığı betimsel bir araştırmadır. Araştırma Van merkezde yaşayan 24 katılımcıyla Ekim 2018 ile Mart 2019 döneminde yapılmıştır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanılmıştır. Veriler kodlar, kategoriler, alt kategoriler şeklinde tasnif edilmiştir. Araştırmada katılımcıların aile içinde, toplumsal alanlarda, eğitim, sağlık, ekonomi, istihdam ve ulaşım gibi kamusal alanlarda sorun yaşadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların toplu taşıma araçlarına ve kamu kurumlarına yönelik bazı beklentileri olduğu bulgulamıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürdükleri, sorun yaşadıkları alanlarla ilgili neredeyse hepsinin yetkililerden çözüme ilişkin beklentiler içinde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bedensel/Ortopedik Engelli, Engelli Bireylerin Sorunları, Engellilerin Beklentileri