Kuzeybatı İran'daki Urartu Buluntu Yerleri


Creative Commons License

Kılıç S., Sancak S.

in: Edebiyat Fakültesi Öğrenci Panelleri, Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editor, Hiperlink Yayınları, İstanbul, pp.81-129, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: Hiperlink Yayınları
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.81-129
  • Editors: Zeki Taştan, M. Zeki Duman, Güler Yılmaz, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The Urartian king İşpuini and his son Minua seem to have a special interest in the region around the Lake Urmia. Perhaps one of the most important reasons for this is the caravan routes crossing this area. The Urartian kings may have aimed to use the strategic situation provided by these caravan routes for themselves. This policy seem to be achieved success, and the first Urartian settlements are began to be seen around the Lake Urmiye. In northwestern Iran 90 Urartian find spots have been recorded during the archaeological researches until today.

Urartu kralı İşpuini ile oğlu Minua dönemlerinde Urmiye Gölü çevresine özel bir ilgi gösterildiği anlaşılmaktadır. Bunun belki de önemli bir nedeni buradan geçen kervan yollarıdır. Urartu kralları bu kervan yollarının sağladığı stratejik durumu Asur Devleti’ne karşı kullanmak istemiş olabilirler. Sonuçta bu siyaset başarıya ulaşmış Urmiye Gölü çevresinde ilk Urartu yerleşmeleri görülmeye başlamıştır. Bugüne kadar İran’ın kuzeybatısında 90 Urartu buluntu yeri kayıtlara geçmiştir.