Covid-19 Pandemi Döneminde Korku Öğesi Barındıran ve Virüsten Korunma TemalıReklamların Satın Alma Niyeti ve Reklama Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri


Aydın İ.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.4, pp.869-883, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier