BLOK TABANLI PROGRAMLAMA UYGULAMALARINDAN SCRATCH 3.0’IN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Creative Commons License

Gören F., Ayyıldız Kaya D., Keskin S.

13th International Congress on New Trends in Education (ICONTE 2022)), Aydın, Turkey, 12 - 15 May 2022, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Blok tabanlı programlama araçları özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilere programlama öğretiminde yaygın bir şekilde kullanılan öğretim ve uygulama ortamlarıdır. Ancak programlama öğretimi sürecinde öğrenciler hem yeni bir beceri kazanımı gerçekleştirdiklerinden hem de programlama öğretilen ortamların karmaşıklığından dolayı çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Öğrencilerin karşılaştıkları bu sorunlar programlama öğrenmeye yönelik motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, blok tabanlı uygulama olan Scratch 3.0 programının sistem kullanılabilirliğini uzman değerlendirmesi yaklaşımı ile araştırmaktır. Uzman katılımına dayalı kullanılabilirlik değerlendirmesi için, Bilişim Teknolojileri dalında aktif olarak öğretmenlik yapan ve lisansüstü düzeyde İnsan-Bilgisayar etkileşimi dersini almış olan iki kadın ve iki erkek olmak üzere toplam dört uzman katılmıştır. Uzman katılımına dayalı kullanılabilirlik değerlendirmesi için Nielsen’in önerdiği 10 sezgisel ilkesinden yararlanılmıştır. Uzman görüşlerine göre mevcut Scratch uygulamasının arayüzü durum görünürlüğü, tutarlılık ve standartlar açısından uygun bir tasarıma sahiptir. Ancak kullanıcıların hataları tanımasına ve düzeltmesine yardımcı olma açısından ise son kullanıcıyı yeterince bilgilendirmediği görüşü hakimdir. Nielsen’in diğer sezgisel ilkeleri açısında ise sistemin genel olarak kısmen bu ilkeleri karşıladığı söylenebilir. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar kullanılabilirlik ve programlama öğretimi alanyazını bağlamında tartışmıştır.