Belediye Hizmetleri ve Engelli Vatandaşların Beklentileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma


Onur İnce H., Yaralı Akkaya A., Babaoğlu C.

Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.89-109, 2016 (Peer-Reviewed Journal)